Home

КОНТАКТЫ

Европа

Братислава

Apollo II
Prievozská 4d, Block E
821 09 Bratislava
Slovakia (Словакия)
Телефон: +421 2 5293 1001

Свяжитесь с нашим русскоговорящим ведущим архитектором Душаном Юрженой, специализирующимся на проектах в странах СНГ, чтобы задать вопросы или обсудить ваши текущие задачи и возможности для сотрудничества.
Телефон: +7 903 151 71 18

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov zaslaním môjho životopisu súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SIEBERT+TALAŠ spol. s r.o., Prievozska 4D, 821 09 Bratislava v rozsahu osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Dané osobné údaje budú uchované po dobu troch rokov od ukončenia výberového procesu a po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.